Informationer

Forbehold for at nogle legepladser er *private og vi ikke er ansvarlig for hvis du/i bliver bedt om at gå.

Adresserne til legepladserne er ofte boligere der ligger tæt på.

*Privat = ejes af boligforeniger. Der er offentlig tilgang og ej skiltet med privat område.

Erhvervs og Byggestyrelsen skriver i vejledning om byggesagsbehandling blandt andet: 


“Offentligt tilgængelige legepladser kan defineres som legepladser, hvor offentligheden i almindelighed har adgang.
Legeredskaber på aflåste arealer kan således anses som ikke offentligt tilgængelige, hvis det alene er en afgrænset kreds af personer, der har adgang til arealet. Det, der ikke er offentligt tilgængeligt, kan således defineres som værende de legepladser, der er beliggende på privat grund, og hvor benyttelse kun er forbeholdt og muliggjort for en grundeje eller afgrænset ejerkreds. “